• KRAJINA S LOVCEM

019 | KRAJINA S LOVCEM

KOSÁREK Adolf (1830 Herálec - 1859 Praha)

Olej na plátně, 43 x 58 cm, rámováno, datace – po r. 1850, signováno vlevo dole A.Kosárek.
Posoudil a pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Naděždy Blažíčkové – Horové a restaurátorskou zprávou NG v Praze.
Komentář PhDr. Naděždy Blažíčkové – Horové:
Předložený obraz Lesní krajina s lovcem je, podle mého názoru, nespornou a krásnou prací významného českého krajináře Adolfa Kosárka. Vznikla nejspíše v roce 1854. K tomuto datování nás, vedle ještě silného romantického tónu námětu s osamělým lovcem či poutníkem stojícím na skalnatém břehu lesního jezera, vede i její barevnost, složená z tmavých a zvláštně modrozelených, zelenohnědých a zelenošedých tónů použitých pro ztvárnění lesa, jezera a vysoké hory v pozadí, nebo modrošedých barev pro zachycení oblohy.
Obraz Lesní krajina s lovcem je neznámým, dosud nepublikovaným dílem, jeho objevení se na výtvarné scéně přinese výrazné obohacení dosud známé Kosárkovy tvorby nejen početně, ale také proto, že jde o velmi kvalitní práci, nepochybně o jedno z vrcholných a velmi působivých Kosárkových děl.
A. Kosárek je jednou z největších osobností české krajinomalby 19. stol. Studoval na pražské akademii u M. Haushofera, který orientoval pozornost svých žáků ke skutečné podobě krajiny. Nutno však podotknout, že Kosárek ještě před vstupem na Akademii nechal promlouvat svůj talent do bravurních skic z okolí Prahy, Turnovska a Šumavy, ale také Rujany a Alp. Proti galerijnímu koloritu Haushoferovy školy, je jeho barva ještě těžká, tvoří v odstínu zvláštní šedi, která dodává jeho krajinám melancholický nádech. Kosárkova plenérová tvorba se však postupně prohlubovala a směřovala spíše k symbolicky založenému výkladu krajiny ryze malířskými prostředky, v nichž významnou roli hrálo i světlo. Kosárkovo malířské umění značí velkou etapu v dějinách českého krajinářství a má velký ráz modernistů. V krátkém časovém úseku asi devíti let, kdy své dílo vytvářel, za sebou zanechal mimořádný odkaz, který jej staví mezi nejvýznamnější české výtvarné umělce 19. století.
Autor viz T 1/531, TD 101, TB 21/328, B 6/292, NEČVU 1/382.

  • 1 500 000 CZK - 1 700 000 CZK