• BEZ NÁZVU

085 | BEZ NÁZVU

KOTÍK Jan (1916 – 2002)

Olej na plátně, 40 x 47 cm, rámováno, pod sklem, datace 1953.
Provenience:
Získáno z rodiny autora.
Publikováno:
Mladičová Iva, Jan Kotík 1916 - 2002, NG v Praze, 2011, str. 314, č. kat. 411.
Obraz, který je nám předkládán, spadá do autorova období experimentování s postkubistickou formou, geometrickou abstrakcí a též s barevnou expresivitou. Jan Kotík si v díle hraje s formulací tvarů, jež drží silný důraz na svou barevnost, a to za pomoci jasných barev na takřka monochromním pozadí. Střídání žluté, zelené, bordeaux a modré barvy navozuje pocit pohybujícího se organismu, který lze připodobnit k organismu města, městské zástavby. Dílo je datováno do roku 1953, tedy do roku, kdy Jan Kotík ještě působil na Ústředí lidové umělecké výroby a onu lidovost, živoucí výjev barev můžeme často nalézt právě v lidové tvorbě a je tedy možné, že se těmito vlivy nechal autor ovlivnit. Přes svůj neuspořádaný pohyb malba vyvolává u diváka pocit klidu, taktéž má dílo konzistentní hranice, jež nastavují jasný řád. V díle lze vidět nástup Kotíkovy chutě experimentovat nejen s formou na plátně, ale také i s plochou díla. Dílo je krásným příkladem nově nastupujícího přístupu v tvorbě autora a krásným příkladem práce z počátku padesátých let.

  • zpět