• ČERNÝ OBRAZ

121 | ČERNÝ OBRAZ

KOTÍK JAN (1916 Turnov – 2002 Berlín)

1961, olej na plátně, 120 x 114 cm, signováno vpravo dole J Kotík 61 VII.

Uvedeno v autorově soupisu díla pod číslem 736.

OPATŘENO POTVRZENÍM O PRAVOSTI DÍLA OD AUTOROVA VNUKA.

Z rodiny autora, první prodej.

 

Malíř a grafik, studoval u prof. Bendy na UPŠ v Praze, člen UB a SČUG Hollar. V roce 1969 odjíždí na stipendium do NSR, kde v roce 2002 umírá. V roce 1942 se stal členem Skupiny 1942, zpracovává její témata zaměřená k městu a jeho interiérům. Od padesátých let je v jeho obrazech zvyšuje důraz na barvu, redukuje tvar a v 60. letech se jeho malba obrací k problema tice abstrakce. Gestičnost jeho malby dostává osobitou skripturální kaligrafickou podobu. V té době pracuje převážně s jednoduchými znaky v ploše, později uvolňuje i formáty obrazů, které pak přecházejí do prostorových maleb nebo objektů a enviromentů. Jeho tvorba v té době reaguje na přehodnocování malby a materiálu, základem však zůstává živá barevnost a dramatičnost malířského gesta. Od 50. let se věnoval i užitému umění, spolupracoval hlavně se sklárnami, užitému umění se věnoval i jako kritik a teoretik.

  • zpět