072 | ČERVENÝ DOMEK

  KOTÍK Pravoslav (1889 - 1970)

  Olej na plátně, 46 x 38 cm, rámováno, datace 1931, signováno vpravo dole P. Kotík 31.
  Posoudila a pravost potvrdila rodina autora.
  Vystaveno:
  Má vlast - pocta české krajinomalbě, Jízdárna Pražského hradu 4.9 - 1.11. 2015.
  Publikováno:
  Má vlast - pocta české krajinomalbě, Jízdárna Pražského hradu 4.9 - 1.11. 2015, s. 603.
  Představené dílo pochází z ruky jednoho ze spolutvůrců českého moderního umění. Pravoslav Kotík v díle Červený domek přináší jakýsi fantaskní odraz reality s vlastními pravidly, vlastní perspektivou. Jedná se o pohled na kus ulice, se jmenovaným červeným domkem, který z jedné strany doprovází další stavba a z druhé je to zřejmě plaňkový plot. Levá strana obrazu je zosobněna odstíny zelené, která se přelévá v různých intenzitách a plochách, vytvářejíc pole a lesy. Po pravé straně hrají prim odstíny modré, které navozují divákovi plochu moře, a přesto jakoby spíše pohled na modrou krajinu, která vrcholí v dálce ve výšce modré hory. Pravoslav Kotík v díle využívá prvků kubismu a expresionismu s nimiž se blížeji seznámil na své francouzské cestě. Hlavním elementem koncepce díla je barva, ta utváří vše, plastičnost předmětů, plochu i zmiňovanou perspektivu. Pravoslav Kotík je svou tvorbou neodmyslitelně spjat s civilistním uměním i v předloženém díle lze tuto notu nalézt. Právě městské okolí, zástavba, urbanismus kontra nespoutaná příroda zde vytvářejí onen konflikt, nastiňují problematiku, kterou se civilismus zabýval. Dílo Červený domek je krásným příkladem Kotíkovy tvorby ovlivněné jeho cestami do ciziny, jeho citu pro vyjadřovací schopnost barev a v neposlední řadě i jako reprezentanta autorovy tvorby počátku třicátých let.

  • zpět