033 | ODPOČINEK

  KOTÍK Pravoslav (1889 - 1970)

  Tempera na kartonu, 49 x 65 cm, rámováno, signováno vpravo dole P. Kotík.
  Posoudila a pravost potvrdila PhDr. Iva Mladičová.
  Pravost potvrzena rodinou autora.
  Pravoslav Kotík byl český malíř, grafik, ilustrátor a pedagog, studoval u prof. Maška, Dítěte a Schikanedera na UPŠ v Praze. Byl členem S.V.U. Mánes, Sociální skupiny (společně s K. Holanem, M. Holým a sochařem K. Kotrbou) a vystavoval také s Uměleckou besedou. Od 20. let až do r. 1937 podnikl řadu studijních cest do Paříže. Zpočátku bylo jeho dílo ovlivněno fauvismem a expresionismem. Leitmotivem Kotíkova díla byla existence člověka v jeho složitých mezilidských vztazích. Od padesátých let se u něj začala objevovat ovšem i nefigurativní témata, ve kterých nechal promlouvat surrealismus, např. cykly Živly nebo Děs. Výrazně v nich vystupují jednoduché tvary a barevnost, závěr jeho tvorby pak celý patřil abstrakci. Uznání dosáhl zejména v šedesátých letech, kdy se těší jeho dílo značné publicitě i obecného přijetí širokou veřejností. Dnes patří k respektovaným a sběratelsky oblíbeným autorům. Skupinový portrét s názvem „Odpočinek” je příkladem tendence geometrizujícího kubismu, ke kterému se Kotík přiklonil v průběhu dvacátých let. Zároveň ovšem ještě stále nese jemné náznaky fauvismu, neboť Kotíkova barevnost je stále velice výrazná. Především ve figuraci postav pak vidíme výraznou redukci a značné zjednodušení obrazové struktury; místo detailního vykreslení Kotík spíše jednotlivé tvary naznačuje jednoduchými liniemi a barvy nanáší ve větších plochách, což má za následek ostré přechody mezi světelnými kontrasty. Důmyslné je rovněž malířovo propojení žánrů — všimněme si kubistického zátiší s jablky a džbánem v pravém dolním rohu.

  • zpět