111 | V ZAHRADĚ

  KOTÍK Pravoslav (1889 - 1970)

  Olej na plátně, 100,5 x 80 cm, rámováno, datace 1916, signováno vpravo nahoře Kotík Pravoslav, zezadu přípis s určením.
  Opatřeno odborným posudkem PhDr. Rei Michalové.
  Provenience:
  Sbírka dr. Adolfa Lukla
  Vystaveno.
  Nová Paka, 1918, Železny? Brod, 1921, Turnov, 1922.
  Pravoslav Kotík byl český významný grafik a malíř. Po vzoru svého otce se chtěl stát vyučujícím pedagogem kreslení, deskriptivní geometrie a modelování, a tak nastoupil v r. 1908 na Uměckoprůmyslovou školu v Praze do ateliéru K. Dítěte, K. V. Maška a J. Schikanedera. Svá studia ještě prohloubil na pražské AVU u prof. J. Preislera. Uvedené dílo V Zahradě sleduje autorovy počátky, kdy se teprve seznamoval s užitím barvy k vyjádření exprese a určitého pocitu, ačkoliv je plátno ještě zcela střídmě podané. Divák je však přesvědčen autorovou jistotou s jakou tlumené barvy podává a zároveň se v ostrých černých konturách zračí již budoucí Kotíkova exprese nejen po barvě ale i tvaru. Tento počáteční nástup ke kubizujícímu ostřejšímu tvaru se nám zde v náznaku jeví v látce, do které je zavinuté dítě. Malíř jasně jde a zkoumá záhyby, přehyby, dopady světla, až vzniká skoro abstraktní barevná plocha utkaná z rozdrobených fazet. Toto dílo tak stojí na odrazovém můstku ještě zcela zakotveno v reálně viděném světě. Avšak jistá deformace a perspektivní nadsázka jsou již zde patrné například v ženiných rukách, které jsou autorovým typickým projevem, či v zavinutém dítěti, které je spíš než z en face diváka zabráno z ostrého podhledu malého chlapce. Když pak přihlédneme k následujícímu vývoji dvacátých let v Kotíkově díle, jeho zvýšený zájem o kubistický tvar snoubený s neoklasicky vyrovnanou a tlumenou barvou, stejně jako jeho zájem o sociální témata a zobrazovnání všedních uličních či rodinných událostí, to vše má svůj raný základ právě v nabízeném díle V zahradě.

  • zpět