079 | TORZO

  KOTRBA Karel (1893 – 1938)

  Patinovaná sádra, 104 cm, datace 1932.
  Reprodukováno:
  Karel Kotrba, 1893 – 1938, Sochařské dílo, Galerie Václava Špály Praha, 26. 7. – 2. 9. 1973, obálka katalogu.
  Předložené sochařské dílo pochází z tvorby jedno ze zakládajících členů Sociální skupin, také známe jako Ho Ho Ko Ko. Karel Kotrba se v předloženém díle představuje jako sochař sociálních témat, umělec, jehož dílo úzce souvisí s poválečnou tvorbou prosycenou křehkosti bytí a jeho pomíjivosti. Autor byl ovlivněn, jak svým životem na předměstí pražských Holešovic, tak svou válečnou zkušeností a posléze účastí ve francouzské cizinecké legii. Torzo je autorovým referenčním dílem, protknutým citlivostí a lidskostí autora samotného. Socha výtečně reprezentuje autorovu tvorbu a dává divákovi výtečnou možnost nahlédnout do autorem viděného světa. Zosobnění ženy jako zapomenuté bohyně, v její holé věcnosti, je přímo ukázkou civilistního umění 30. let. Kotrba dílo vytvořil na počátku tohoto období, období, kdy se Evropa pomalu vzpamatovala z hrůz velké války a zároveň docházelo k nástupu radikalizace a ve vzduchu byl další konflikt. Dílo má velice procítěnou formu. Rysy ženy jsou jemné a klidné, tělo v podobě torza si hraje s divákovou fantazií a zkouší, jak by vypadala žena v celé své kráse. Celý koncept díla je podán v holé realitě plynoucí existence. Karel Kotrba v předloženém díle podává obraz těžké doby a předává divákovi svědectví podle svého. Torzo je nádherným dílem a sběrateli umění první poloviny dvacátého století, sběrateli civilismu by nemělo dozajista uniknout.

  • zpět