058 | KRAJINA OD RAKOVNÍKA

    KRÁL Josef (1877 - 1914)

    Olej na plátně, 80 x 101 cm, rámováno, signováno vpravo dole J.Král.
    Posoudil a pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař.
    Josef Král, český krajinář představující jeden z posledních článků řetězu Mařákových žáků, který si dle jeho vzoru osvojil realistický rukopis, který neváhal osvěžit specifickou náladovostí hledanou v šerých zamlžených večerech domovské krajiny. Do této ranější produkce 90. let 19. století patří pravděpodobně i nabízené dílo, které se vyznačuje právě uměřenou barevnou tonalitou jakoby splývající v jednom mlžném oparu přicházejícího večera. V obraze nevidíme žádné dynamické akcenty, které by rušily harmonický a vylidněný ráz kraje připravujícího se k večernímu spánku. Honící se mračna nám prozrazují malířovy pokusy o vystižení konkrétních atmosférických jevů, které se v pozdější tvorbě rozvinou v jedno z jeho specifik a silných stránek zvláště v městských výjevech po setmění. V pozdější tvorbě počátku 20.století se jeho barevná škála postupně rozsvítila a ve svých plátnech akcentoval spíše impresionistické kontrasty světla a stínu v mihotajícím se stromoví. Nabídnuté dílo do březnové aukce je svou kvalitou odpovídající jeho tvorbě z přelomu století, podtrhnuto svým velkým formátem, můžeme směle pokládat za referenční dílo autorova krajinářského umu.