• KRAJINA

154 | KRAJINA

KRÁL Josef (1877 Rakovník - 1914 Praha)

Olej na plátně, 80 x 101 cm, rámováno, signováno vpravo dole J.Král.
Posoudil a pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař.
Český malíř krajinář, studoval na AVU v Praze u J. Mařáka a K. Ottenfelda. Patřil k posledním Mařákovým žákům, který se specializoval na specificky náladové obrazy mlžných večerů, chmurných přísvitů, atmosférických úkazů a to zpravidla v přístavech a na nádražích. Obrazy z konce 90. let pojal Král realistickým rukopisem, který se mohl jevit až stroze, po r. 1900 však Král svou malířskou paletu barevně oživil a získal technickou jistotu, kterou projevil v prvních zralých dílech. O tom svědčí reprodukce ve Zlaté Praze. V r. 1907 podnikl studijní cestu do Německa a jeho tvorba se obohatila o motivy z Hamburku a Mnichova. Za nejcennější malířovy práce jsou obecně považovány menší formáty obrazů zachycující pražské nádražní podvečery s parami lokomotiv. V r. 1919 proběhla v Rudolfinu posmrtná souborná výstava jeho prací.
Autor viz T 1/551, B 6/305.

  • dosažená cena: 195 000 CZK