039 | HRA S KULIČKAMI

    KREJČÍ Jiří (1899 - 1977)

    Olej na dřevěné desce, 51,5 x 60 cm, rámováno, datace 1942, signováno vpravo dole Jiří Krejčí 42, oboustranná malba.
    Nabízené dílo Jiřího Krejčího je krásným ohlédnutím se na počátky jeho realistické tvorby pod Švabinského školou a zároveň již vyzrálé práce s chutí abstrahovat to nejpotřebnější. Děti hrající kuličky jsou zde zachyceny přimo v zápalu hry, přesto jejich naaranžování je velice idealizované a schválně stylizované do kýžené formy. Ani jedno z dětí nehledí na diváka, jejich tváře jsou buď otočené jiným směrem, či je jim tvář naprosto odebrána. Toto abstrahování podoby na tělesnou konturu lidství poněkud koketuje s Krejčího fantaskními krajinami, které jsou též více myšlenkou nelži popisným obrazem reálna. Výjev je zasazen do jakéhosi prostředí s minimem světla, které se line pouze ze strany diváka, a tak navozuje pocit, že to právě on je teď a tady hostem. Děti jsou zabrány do hry, ale podstatné chybí, nevidíme ani jednu kuličku. Jediné, co jest viděno, je jen červený sáček chlapce bez tváře, jenž dotváváří pocit ztracení identity aktérů díla. Obraz má civilistní nádech skupinových prací 40. let a zároveň je veden s určitou poetičností, která nekoresponduje se zachycením života velkoměsta. Obraz Hra s kuličkami je krásnou ukázkou nevšední polohy malířovy práce, jeho práce s člověkem, jako tématem a zároveň v neposlední řadě velice brilantně vyvedenou koloristickou prací. Obdivovatelům díla Jiřího Krejčího bude toto dílo imponovat.

    • dosažená cena: 38 000 CZK