056 | SUKAŘKA

  KREMLIČKA Rudolf (1886 – 1932)

  Olej na dřevěné desce, 32 x 40 cm, rámováno, datace 1917, signováno vlevo dole Kremlička.
  Opatřeno odborným posudkem PhDr. Jaromíra Zeminy.
  Vystaveno:
  Rubešova Galerie
  Metamorphoses - Proměny ženy ve výtvarném umění, Galerie Diamant, SVU Mánes, 2013.
  Publikováno:
  Zlatá Praha 1918, r. 35, č. 35, s. 412.
  Metamorphoses - Proměny ženy ve výtvarném umění, Galerie Diamant, SVU Mánes, 2013, s. 352/353.
  Komentář PhDr. Jaromíra Zeminy:
  O tom, že autorem tohoto obrazu je Rudolf Kremlička (1886 – 1932), nelze pochybovat.
  Ze všech malířů, kteří po vzoru Antonína Slavíčka malovali v Kameničkách, jezdil tam Kremlička nejdéle, asi od toku 1910 skoro deset let. Na rozdíl od jiných malířů tam nemaloval krajinu, ale lidi, jejichž těžký život na pokraji bídy jitřil jeho sociální cítění. V roce 1917 ho zaujal zejména námět sukařky, to jest ženy soukáním zpracovávající len (také Otto Gutfreund zpodobil roku 1921 v řadě sošek textilních dělníků sukařku-soukařku). Namaloval ji, pokud vím, pětkrát, třikrát v kompozici výškové, dvakrát v šířkové. Posuzovaný obraz je variantou Sukařky reprodukované na 81. straně monografie o Rudolfu Kremličkovi od Karla Srpa z roku 2006 81. Obrazy se liší hlavně barevností: kolorit posuzovaného obrazu je teplý, s převládajícími hněděmi, někde narudlými, někde narůžovělými, druhý je chladný a temnější, místy s nádechem do šeda a do zelena. Odlišný je také způsob malby, na posuzovaném obraze o něco volnější, modelující objemy měkčeji. Tím i touto barevností se řadí k největší variantě obrazu U stolu z roku 1912 na jedné straně a k obrazu téhož názvu z roku 1917 na straně druhé. U všech Sukařek zajímal Kremličku zejména vztah lidské postavy a stroje s velkým kolem, a samozřejmě poměr světla a stínu v minulosti, jejž s takovým zaujetím studoval na holandských obrazech 17. století, především Vermeerových.

  • dosažená cena: 900 000 CZK