099 | ČTENÍ POHÁDKY

  KUBA Ludvík (1863 - 1956)

  Olej na plátně, 65 x 49 cm, rámováno, signováno zezadu na stítku Ludvík Kuba.
  Posoudil a pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař.
  Publikováno:
  Kolektiv autorů, ludvík Kuba malíř, Praha 1946, soupis díla, r. 1910, figury, č. 4
  Nejpatrnější charakteristikou obrazu Předříkávání je dotyk živé impresionistické skvrny. S impresionismem se malíř Ludvík Kuba patrně ne poprvé, ale intenzivně, seznámil při svém pařížském pobytu během studií na Julianově Akademii. Snaha zachytit atmosférický zážitek dané chvíle skrze barevný odstín a konkrétní světlo se netýkala jen jeho provzdušněných krajin, ale rovněž pokojových výjevů a četných portrétních scén. V předloženém obrazu Předčítání pohádky však divák cítí i snahu po ornamentu a dekorativní arabesce, které malíř ustoupil velkou část předního plánu podlahy s kobercem. Dochází zde téměř k abstraktnímu slití barevných ploch. Podobnou a nápadnou péči věnoval malíř blůze ženy a potahu kanape a obraz tak působí celistvým dojmem jakési orientální třpytivé tkaniny. Především však diváka uhrane v tomto obrazu autorova schopnost sjednotit dvě zdánlivě protichůdné tendence stylu; zvláštní hybrid mezi lehce zasněným tónem impresionismu smíšeným s důkladnou snahou po zachycení realisticky přesvědčivých autoportrétů. Můžeme tak uzavřít, že Ludvík Kuba byl mistr oscilujícím mezi svodem secesního dekorativismu na straně jedné a na straně druhé idyly impresionistických výjevů, přičemž vždy dokázal vyvážit obě polohy, jež vedly k důstojným a plnohodnotným obsahům.

  • zpět