098 | PODOBIZNA SLEČNY M. J.

  KUBA Ludvík (1863 - 1956)

  Olej na plátně, 42 x 60 cm, rámováno, datace 1903, signováno vpravo dole L. Kuba 1903.
  Posoudil a pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař.
  Publikováno:
  Kolektiv autorů, Ludvík Kuba malíř, Praha 1946, soupis díla, r. 1903, figury, č. 8, vyobrazení č. 60.
  Portrét polo ležící ženy, jejíž pohled je zvláštním způsobem upřený do abstraktní dálky pokoje nám podává jednu z vícero charakteristik svého autora, Ludvíka Kuby, a to jako mistra portrétu s pečlivým ohledem na psychologický detail zobrazovaného. Vedle portrétování se také Ludvík Kuba věnoval krajinomalbě se silně zabarveným národopisným podtextem tolik příznačným pro národní uvědomění devadesátých let 19. století a zvláště pak přelomu století. Tuto zvídavost po folkloru a charakteru slovanských národů kultivoval Ludvík Kuba na pražské AVU pod vedením svého profesora Maxmiliána Pirnera. V předloženém obraze se divákovi dobře jeví autorova zkušenost se soudobými trendy impresionismu Julianovy Akademie v Paříži. Zvláště pak v doprovodných partiích obrazu pozadí či rozlehlých barevných ploch oděvu ženy cítíme nenásilné mihotání štětce a jeho klouzání po povrchu. Kubovo využití možných odstínů interiéru, jeho stínů koketuje se secesivní linií tvorby a dává divákovi okusit mistrovství práce s barevností. Dílo Mářinka je skvělým vzorkem Kubova portrétního umění a jeho výtečného citu zachytit lidství. Plátno je publikováno v Kubově velké monografii a je tak referenčním dílem jeho tvorby.

  • zpět