• BEZ NÁZVU
  • BEZ NÁZVU

077 | BEZ NÁZVU

KUBÍČEK Jan (1927 Kolín - 2013 Kolín)

Tři serigrafie na papíře, 68,5 x 54 cm, rámováno, pod sklem, datace 2008, signováno dole uprostřed Jan Kubíček, list č. list č. 12/27, 12/28, 12/29.
Významný český malíř, grafik, ilustrátor a fotograf, jeden z hlavních představitelů českého konstruktivismu a zakladatelská osobnost české serigrafie. Člen skupiny Křižovatka a SČUG Hollar. Studoval na Státní grafické škole v Praze, u prof. J. Nováka na VŠUP v Praze a scénografii u prof. F. Törstera na DAMU v Praze. V 60. letech se věnoval lettristické tvorbě (cyklus Zdi a stěny 1960-1963). V druhé polovině 60. let spojuje konstruktivní a konceptuální principy. V roce 1969 předvedl první minimalistickou instalaci v Čechách. V počátcích tvorby se věnoval typografii, užité grafice a městské krajině (grafické cykly Město v noci, Člověk a město), kterou dále směřoval s nápisy, značkami a číslicemi do obrazů lettristické formy. Písmo se mu stalo námětem i předmětem obrazu. Obrazy, kresby a grafiky zobrazují geometrické obrazce - zvláště pak kruhy, čtverce nebo jejich části - s různým posunutím a případným překrýváním. Jeho obrazy lze vnímat jako solidní vizuální struktury postavené na pevném a jasně formulovaném řádu. Obrazové plochy často dělí diagonálně do dvou částí. Od konce 40. let se věnuje také fotografii - nejčastějším námětem mu byly stěny s nápisy, městská zákoutí, lunaparky a kolotoče nebo informační tabule. Věnoval se také ilustracím knih pro děti, kreslenému humoru nebo ilustracím do novin a časopisů. Velkému uznání se těšila jeho tvorba v Německu, pozornost v mediálním světě mu zajistil novinář známého deníku Franfurter Allgemeine Zeitung H. P. Riese, který se stal dokonce kurátorem jeho posmrtné výstavy v Městské knihovně v Praze. Jeho dílo je zastoupeno v řadě českých i světových sbírek a od r. 2010 dosahuje stabilních úspěchů v aukcích výtvarného umění.
Autor viz NEČVU 1/416, CH 6/368.

  • dosažená cena: 36 000 CZK