• BÝČEK

122 | BÝČEK

KUBÍČEK Jan (1927 Kolín)

Olej na plátně, 25,5 x 20,5 cm, signováno zezadu Jan Kubíček.
Provenience:
Z ateliéru malíře.
Významný český malíř, grafik, ilustrátor a fotograf. Patří k předním reprezentantům české školy konstruktivního umění a zakladatelským osobnostem české serigrafie. Člen skupiny Křižovatka a SČUG Hollar. Studoval na Státní grafické škole v Praze, u prof. J. Nováka na VŠUP v Praze a scénografii u prof. F. Törstera na DAMU v Praze. V 60. letech se věnoval lettristické tvorbě (cyklus Zdi a stěny 1960 - 1963). V druhé polovině 60. let spojuje konstruktivní a konceptuální principy. V roce 1969 předvedl první minimalistickou instalaci v Čechách. V počátcích tvorby se věnoval typografii, užité grafice a městské krajině (grafické cykly Město v noci, Člověk a město), kterou dále směřoval s nápisy, značkami a číslicemi do obrazů lettristické formy. Písmo se mu stalo námětem i předmětem obrazu. Obrazy, kresby a grafiky zobrazují geometrické obrazce - zvláště pak kruhy, čtverce nebo jejich části - s různým posunutím a případným překrýváním. Jeho obrazy lze vnímat jako solidní vizuální struktury postavené na pevném a jasně formulovaném řádu. Obrazové plochy často dělí diagonálně do dvou částí. Od konce 40. let se věnuje také fotografii - nejčastějším námětem mu byly stěny s nápisy, městská zákoutí, lunaparky a kolotoče nebo informační tabule. Věnoval se také ilustracím knih pro děti, kreslenému humoru nebo ilustracím do novin a časopisů. Jeho dílo je zastoupeno v řadě českých i světových sbírek.
Autor viz NEČVU 1/416, CH 6/368.

  • dosažená cena: 25 000 CZK