043 | MALÝ INTERIÉR (MIKULOV)

    KUBÍČEK Jánuš (1921 - 1993)

    Olej na překližce, 73 x 44 cm, rámováno v autorském rámu od Jiřího Koláře, datace 1948, signováno vpravo dole Jánuš Kubíček 48, zezadu přípis s určením.
    Pohled do zelenavého prostoru, osamoceného teď a tady v prostoru času je dílem spoluzakladatele brněnské skupiny Brno 57. Jánuš Kubíček se v nabízeném obraze představuje svým typickým přístupem pro čtyřicátá léta. Dílo Malý interiér je takřka rozkročené mezi umělcovým přístupem let třicátých na straně jedné, kdy se Kubíček zajímal o motiv zátiší a na straně druhé, lety padesátými, kdy svá zátiší nechává žít již v určitém společenském interiéru. Kubíček pocházel z umělecky založené rodiny a jeho naturel byl naprosto prosycen zájmem u umění a řemeslo jako takové. Svým ražením je Kubíček nejen jedním z teoretiků skupinového hnutí uměleckého Brna, ale i jedinečnou osobností své generace. Malý interiér nabízí zrcadlení autových zkušeností teorie a přístupů předválečné Evropy v podání práce se zátiším a kombinuje jej s poválečným hleděním do blízkých zítřků a existencionálních diskusí, jež je pro čtyřicátá typická. Čtyři stěny, stůl a vařič, to prázdnota okamžiku z diváka dělá cestovatele do poválečných let nářků a boje o existenci, ono jakési vystřízlivění z vyhraných bitev války. Celý námět je uveden v potemnělém duchu, a to jak zvolenou barevností a zgeneralizovaným mobiliářem, tak také i nedostatkem světla, které by normálně poskytovala osamocená žárovka. Na kraji stolu stojí lahev, která ještě stále spočívá v papírovém obalu a napovídá tak, že jejímu kupci nesejde na formě, ale spíše na démonu, který je v ní každou kapkou obsažen. Spoře vybavený pokoj, jeho nálada je Kubíčkem ve své genialitě jednoduchosti výtečně vystavěna a je skvělou ukázkou poválečného brněnského umění. Navíc je celý námět jedinečně adjustován Jiřím Kolářem.

    • dosažená cena: 25 000 CZK