• KRAJINA U NEYGE

162 | KRAJINA U NEYGE

KUBÍN (COUBINE) Otakar (Othon) (1883 Boskovice na Moravě - 1969 Marseille)

Olej na plátně, 46 x 55 cm, rámováno, datace 20. léta 20. st., signováno vpravo dole Coubine.
Vzadu bylo opatřeno štítky, které restaurátor odstranil a nalepil mimo na papír: Galerie des Archeon, Antonin Ponchon & Cle, 95, rue de L´Hotel-de-Ville. Lyon, Coubine Paysage de Neige,, štítek transpotní firmy Spécialité d´Emballage et Transport d´Ob...d´Art, Robinot Fréres, 18, Rue Yvart (15e) – Tél.: Vaug...ard 10-69.
Malíř, grafik a sochař, studoval na pražské AVU u V. Brožíka, V. Hynaise, H. Schwaigera a F. Thieleho, člen skupiny Osma, s níž vystavoval na první výstavě v roce 1907. Od r. 1913 se usazuje ve Francii, v Provence, kde se ustaluje jeho rukopis a pojetí krajiny a zátiší, navazující na klasicizující francouzskou krajinářskou tradici. Tato tradice vystupuje i v jeho jednoduchých kresbách. Dominantním rysem jeho tvorby je novoklasicistní cítění, které jej propojovalo s dobou, výrazná smyslovost a práce se světlem, chápaným jako sjednocující element. Byl považován za příslušníka Pařížské školy a jeho tvorba byla prezentována na Salonu nezávislých.
Autor viz T 1/583, 2/771, TD 112, V 1/483, 3/131, TB 22/34, B 3/212, 6/326, NEČVU 1/418, J. Siblík: O. Kubín, Praha 1980.

  • dosažená cena: 360 000 CZK