• SNĚŽENKY

072 | SNĚŽENKY

KUBÍN (COUBINE) OTAKAR (OTHON) (1883 Boskovice na Moravě – 1969 Marseille)

Olej na překližce, 34,5 x 26 cm, rámováno, signováno vpravo dole Coubine, zezadu opatřeno autorovým potvrzením o pravosti díla z roku 1963

 

Malíř, grafik a sochař, studoval na pražské AVU u V. Brožíka, V. Hynaise, H. Schwaigera a F. Thieleho, člen skupiny Osma, s níž vystavoval na první výstavě v roce 1907. Od r. 1913 se usazuje ve Francii, v Provence, kde se ustaluje jeho rukopis a pojetí krajiny a zátiší, navazující na klasicizující francouzskou krajinářskou tradici. Tato tradice vystupuje i v jeho jednoduchých kresbách. Dominantním rysem jeho tvorby je novoklasicistní cítění, které jej propojovalo s dobou, výrazná smyslovost a práce se světlem, chápaným jako sjednocující element. Byl považován za příslušníka Pařížské školy a jeho tvorba byla prezentována na Salonu nezávislých.

  • zpět