• L´ADOLESCENT MOURANT

023 | L´ADOLESCENT MOURANT

KUBÍN (COUBINE) Otakar (Othon) (1883 Boskovice na Moravě - 1969 Marseille)

Olej na plátně, 146,5 x 114,5 cm, rámováno, datace 1921, signováno vpravo dole Coubine.
Provenience:
Tato malba patřila kritikovi umění A. Baslerovi.
Publikováno:
O. Coubine, Maurice Raynal, Editions de „Valori plastici“ – Rome, 1922.
Coubine, Charles Kunstler, Les éditions G. Cres & Cie, 11, Rue de Sevres – Paris VI.

Z textu Charlese Kunstlera:
Rytmus a spád, který se narodil v liniích a plánech nacházíme v kompozicích jeho obrazů Joueurs de boules (Hráči petangu) a v jeho Umírajícím mládenci (L´Adolescent mourant). Tytéž rysy vnášejí pohyb do jeho ženských aktů, na kterých oceňujeme zejména eleganci a plnost tvarů, vláčnost, ohebnost, půvab a lesk pokožky i mladistvou svěžest, která jako kdyby rozpínala křídla. Kubín udělal pro moderní umění znovu to, co se Cézanne snažil naznačit pro impresionismus a dodal mu tak klasický jazyk. Pro své portréty často volí šerosvit.

Malíř, grafik a sochař, studoval na pražské AVU u V. Brožíka, V. Hynaise, H. Schwaigera a F. Thieleho, člen skupiny Osma, s níž vystavoval na první výstavě v roce 1907. Od r. 1913 se usazuje ve Francii, v Provence, kde se ustaluje jeho rukopis a pojetí krajiny a zátiší, navazující na klasicizující francouzskou krajinářskou tradici. Tato tradice vystupuje i v jeho jednoduchých kresbách. Dominantním rysem jeho tvorby je novoklasicistní cítění, které jej propojovalo s dobou, výrazná smyslovost a práce se světlem, chápaným jako sjednocující element. Byl považován za příslušníka Pařížské školy a jeho tvorba byla prezentována na Salonu nezávislých.
Autor viz T 1/583, 2/771, TD 112, V 1/483, 3/131, TB 22/34, B 3/212, 6/326, NEČVU 1/418, J. Siblík: O. Kubín, Praha 1980.

  • dosažená cena: 4 900 000 CZK