• AUTOPORTRÉT (VLASTNÍ PODOBIZNA)

189 | AUTOPORTRÉT (VLASTNÍ PODOBIZNA)

KUBIŠTA Bohumil (1884 Vlčkovice - 1918 Praha)

Lept na papíře, 18,9 x 13,5 cm, paspartováno, uvedeno v soupisu díla Mahulena Nešlehová, Bohumil Kubišta – Grafika, Praha 2014, č. soupisu 5.
Dle soupisu díla jsou zjištěny pouze dva exempláře v soukromých sbírkách.
Malíř, grafik a teoretik, studoval u V. Bukovace na AVU v Praze. S E. Fillou formuje nástup generace skupiny Osma a SVU a představuje její čelní osobnost. Reaguje na impulsy poimpresionistické malby, jmenovitě P. Cézanna, V. van Gogha a hlavně pak se svou generací na E. Muncha. Jeho tvorba v podstatě tyto problémy pro české umění otevírá. Osobitým rysem jeho tvorby je důraz kladený na obsahovou stránku obrazu, mající často existenciální povahu.
Autor viz T 1/584, TD 111, V 3/131, TB 22/38, B 6/326, NEČVU 1/419, M. Nešlehová, B. Kubišta, 1984.

  • dosažená cena: 55 000 CZK