• MOTIV Z FLORENCIE

004 | MOTIV Z FLORENCIE

KUBIŠTA Bohumil (1884 Vlčkovice - 1918 Praha)

Pastel na papíře, 36 x 52 cm, rámováno, pod sklem, datace – 1906 - 1907, signováno vpravo dole Kubišta Boh.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Mahuleny Nešlehové.
Posoudil a pravost potvrdil prof. PhDr. Jaromír Zemina.
Vystaveno:
Má vlast - Pocta české krajinomalbě, Galerie S.V.U. Diamant, 4. 9. do 1. 11. 2015.
Malíř, grafik a teoretik. Studoval krátce na UPŠ odkud přestoupil do ateliéru V. Bukovace na AVU v Praze. Ani tam však dlouho nevydržel a tak přešel na Reale instituto delle belle arti ve Florencii. Pro Kubištu, stejně jako pro jeho vrstevníky, byla podnětná výstava E. Muncha konaná v únoru a březnu r. 1905 v prostorách pražského Mánesa. Atmosféra let 1907 -1910 pak znamenala zastavení dosud stylotvorného impresionismu směrem k expresi vlivem děl P. Gauguina, V. van Gogha a H. Daumiera. Kubišta s ostatními se tak namísto krajiny zaměřil na dva zásadní náměty - introspektivní autoportrét a ukřižování. Společně s E. Fillou formoval nástup generace skupiny Osma a představoval její čelní osobnost. Podnětné místo tak zaujímá jeho originálně řešený Trojportrét, na kterém znázorňuje sebe, B. Feigla a E. A. Pittermana - Longena, jak ho jako symetricky rozmístění sekundanti doprovázejí s paletou a štětcem v ruce na pomyslný malířský souboj. Otevřel také svůj oblíbený námět sedících postav za stolem, kde ho přitahoval dramatický kontrast světla a tmy z různých světelných zdrojů. Zásadním obrazem umístěným v NG je Sv. Šebestián, který je obecně chápán jako osud umělce v roli novodobého mučedníka moderního umění v boji proti nepochopení a posměchu veřejnosti a kritiky. Kubišta pak o svém díle sám sdělil: Při svém poznávání a při své práci buď veden vírou, aby ti jiní uvěřili, lásky, abys u jiných vzbudil lásku, nadšením, abys i jiné nadchl, a hlubokým přesvědčením, abys i jiné přesvědčil. Jeho tvorba v podstatě tyto problémy pro české umění otevírá. Kubištův styl nenašel ani tak pochopení ve Francii jako v Německu. Osobitým rysem jeho tvorby je důraz kladený na obsahovou stránku obrazu, mající často existenciální povahu. Jeho hlavním žákem a pokračovatelem se stal J. Zrzavý. Kubištovo dílo je dnes vysoce hodnoceno jak teoretiky umění, tak sběrateli, kteří v jeho díle stále nachází nové podněty.
Autor viz T 1/584, TD 111, V 3/131, TB 22/38, B 6/326, NEČVU 1/419, M. Nešlehová, B. Kubišta, 1984.

  • dosažená cena: 1 100 000 CZK