011 | MUŽ

    KULHÁNEK Oldřich (1940 Praha - 2013 Praha)

    Litografie na papíře, 21,5 x 14 cm, volný list, signováno dole uprostřed O. Kulhánek.
    Český malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a pedagog. Výtvarná studia začal na Výtvarné škole v Praze. Posléze započal v roce 1958 studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde tvořil v ateliéru Karla Svolinského. Vedení tímto velkým umělcem bylo pro Oldřicha Kulhánka základem pro celoživotní tvorbu. Svá studia zakončil v roce 1964. Profesionální dráhu umělce započal svou diplomovou prací, ilustracemi knihy veršů Vladimíra Holana Sen. Sedmdesátá léta byla u autora v duchu zákazu vystavování tvorby a omezení jeho uměleckého výrazu. Díky svým četným zahraničním kontaktům ale neztrácel styk se světovou scénou. V 80. letech vytvářel litografie, které jsou inspirovány vývojem lidského těla. Navzdory zákazu mu někteří kolegové umožnili ilustrovat knihy, především ruské klasiky. Z osmdesátých let pocházejí také jeho známé cykly Tváře a Ruce, grafické listy inspirované dílem George Orwella či stylizované podobizny historických osobností (Johannese Keplera, Tycha de Brahe či Rudolfa II.). Po roce 89 se situace změnila a O. Kulhánek mnohokráte vycestoval do zahraničí a účastnil se mnohých uměleckých událostí, posléze se dokonce podílel na zahraničních seminářích, například v Atlantic Center for the Arts, New Smyrne Beach. V roce 1995 hostoval na University of Houston-Clear Lake v Texasu. V letech 1992 až 1993 pracoval na návrzích nových českých bankovek a je autorem mnoha českých poštovních známek. Pro autora je typické zaujetí pro figuru, které se táhne celým jeho dílem a zaujetí, které používá pro vyjádření stavu duše. V jeho díle lze nalézt torza lidských tváří a ruce, jež jsou vyjádřením doby a místa, kde žijí. Patřil mezi přední představitele českého ex libris, grafické tvorby a získal celou řadu prestižních cen. Umělec byl prezidentem nadace SČUG Hollar. Jeho díla jsou zastoupena v mnoha domácích i zahraničních sbírkách, a to jak soukromých, tak i veřejných.
    Autor viz NEČVU 1/424.

    • dosažená cena: 3 000 CZK