KUPKA František: COCORICO

  Kombinovaná technika na papíře, 49 x 41 cm, rámováno, pod sklem, datace – okolo 1900, signováno vpravo dole Kupka, kresba k obálce časopisu Cocorico.  Opatřeno odborným posudkem PhDr. Karla Srpa.  Vystaveno:
  • František Kupka 1871–1957, Národní galerie, Valdštejnská jízdárna, 7. 9. 2018 - 20. 1. 2019.  Z posudku PhDr. Karla Srpa:  Kupka mnohé z kreseb, které sloužily jako předlohy pro dobové satirické časopisy, provedl ve velkém formátu. Přikládal jim větší význam než jen užitkový, určený k reprodukci. Postupoval obdobně jako tehdy Alfons Mucha. Máme tak možnost ocenit jeho velkorysé kresebné mistrovství, které daleko přesáhlo dobu, ve které kresby vznikly, přestože její atmosféru přesně odráží. Kupka měl smysl pro vtip, nadsázku, metaforu. Název časopisu se přesně vztahuje k vyobrazení: jde o francouzský onomatopoia pro kohouta (“chant du coq“ ve francouzštině). Na Kupkově kresbě můžeme ocenit figurální typ dívky, typické dobové Pařížansky, včetně jejího účesu a oblečení, stejně jako střet, vedoucí k překvapivému spojení dvou světů. Dívka se mírně otáčí a jako by vedle sebe za oponou spatří kohoutí rodinu, přičemž lze předpokládat, že Kupka se ztotožnil s kohoutem, obracejícím zobák k dívce  Návrh na obálku časopisu Cocorico představuje secesního Kupku se všemi jeho důmyslnými ornamentálně dekorativními finesami a velkým smyslem pro vtip a detail. Zachycuje mladou dívku u snídaně, která se ohlíží do „jiného“ světa, jenž se jednak týká vlastního názvu časopisu, jedna vajíčka, které právě jí, uvnitř pružného, organicky zakřiveného orámování, patřícího k základním rysům art nouveau, jež v Paříži prosazoval Alfons Mucha, spolupracující rovněž s tímto časopisem.  Kresba představovala předlohu pro obálku časopisu Cocorico 3, č. 28, 1. 3. 1900. Ve sbírce Jindřicha Waldese se nacházela jedna z jejích přípravných verzí.


  • vyvolávací cena: 1 200 000 CZK