060 | V ATELIÉRU

    KVAPIL Charles (1884 - 1954)

    Olej na dřevěné desce, 20 x 34 cm, rámováno, datace 1926, signováno vpravo dole Kvapil 1926.
    Umělec československého původu narozený v Belgii, pracující ve Francii, později zejména v Paříži,. Tento naturelem Evropan nám nabízí svůj pohled do ateliéru zcela netypickým způsobem. Ležící ženský akt zabraný z velmi osobního pohledu, který se snad zrcadlí ve zcela nepravděpodobném úhlu; ačkoliv nevidíme druhé ženské figuře do tváře, zcela evidentně se jedná o tu samou pózující dívku a divák je tak malířem záměrně uváděný do klamu. Jako u umělce pocházejícího z regionu, kde vznikala umělecká předválečná avantgarda, zde můžeme s jistotou rozečíst hmatatelné ozvuky Cézannovy kompozice, Mattisovy barvy a jeho dílo lze povšechně označit za oscilující a vyvažující mezi fauvistickou barvou a kubistickou výstavbou prostoru vůči objemu. I přes všechna formální zařazení k stylu i východiskům a možným uměleckým paralelám však diváka nejvíce dojme suverénní reprezentace ženského tělo, jeho hutnost a hmotnost ve svém odhalení. Pozorovateli je akt skoro až vyzývavě nabízen, jako zboží a přesto zachovává svou citlivost. Kvapil je české veřejnosti méně znám, ale jeho um a výtečné nakládání s malbou a tvořeným námětem by mělo býti důvodem, aby vstoupil ve známost pro širokou veřejnost.

    • zpět