• MODRÁ MONOSTRUKTURA

003 | MODRÁ MONOSTRUKTURA

KYNCL František (1934 Pardubice - 2011 Düsseldorf)

"Akryl na papíře, 96,5 x 78,5 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace 1985, signováno dole uprostřed F. Kyncl 85.
Vystaveno:
Minimum 70s/80s: Grygar, Malich, Hilmar, Kyncl, Galerie European Arts Investments, 6. 6. – 31. 8. 2017.
Jeden z nejvýznamnějších českých představitelů konstruktivismu. V letech 1950–1953 studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze obor písmo-malířství. Ve studiu kresby a malby poté pokračoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kterou dokončil v roce 1957. Po splnění povinné vojenské služby, jejíž součástí bylo i absolvování Armádního výtvarného studia, se vrátil z Prahy nazpět do rodných Pardubic. Zde v roce 1960, společně s malířem Jiřím Paterou, založil výtvarné sdružení Skupina mladých. Počátkem šedesátých let navštívil František Kyncl Sovětský svaz, kde se seznámil s představiteli avantgardní vlny a konstruktivismu. V roce 1966 Kyncl vydal manifest absolutní tvorby a roku 1967 stál u zrodu pardubických sochařských sympozií Artchemo. O rok později dostal František Kyncl výjezdní povolenku do Rakouska. V době jeho rakouského pobytu autora zastihla zpráva, že byl odsouzen za nezákonné opuštění republiky, tímto mu byl zamezen návrat do Československa. Po ukončení studia v Rakousku tedy Kyncl přesídlil do Německa. Ve své výtvarné činnosti se Kyncl snažil pokračovat, ale začátky v novém domově nebyly jednoduché. Po výstavě v Essenu byl přijat ke studiu na Kunstakademie v Düsseldorfu. Své vzdělání v oboru zde rozšířil v letech 1969–1971 pod vedením známého německého malíře a grafika Gerharda Hoehme. Krátce po jeho příchodu do Německa se v Düsseldorfu odehrála zásadní výstava amerického minimalismu. Františka Kyncla tato výstava velice ohromila a hlavně utvrdila, že ve svých uměleckých procesech šel správným směrem a nadále ho tento zážitek inspiroval. Kromě výtvarné tvorby se Kyncl stal také vydavatelem časopisu Schwarz auf Weis, jímž prezentoval soudobé české autory žijící v emigraci. Od roku 1981 také dva roky vyučoval na düsseldorfské akademii. V roce 1971 a 1978 byl představiteli Düsseldorfu oceněn za mimořádný přínos ve výtvarné sféře. František Kyncl tvořil každý den, ve svých dílech hledal řád, ale jeho tvorba se řídila stálým tvůrčím neklidem. Autor se sám nenazýval malířem ani sochařem, ale bral se za výtvarníka. Dílo Františka Kyncla bylo inspirováno vesmírem, ale i jeho milovaným tématem - hudbou, která jako by plynula napříč jeho tvorbou. Svá díla Kyncl nazýval ""monostrukturami"". Jeho díla snoubí uměleckou spontánnost a tvůrčí preciznost. Kyncl zdůrazňoval nekonečné možnosti svých děl, jejich rozpínavost, rozměr. Autor, ačkoli zařazován mezi konstruktivisty, sám toto zařazení neměl rád a poukazoval na jeho omezení a neschopnost postihnutí celé šíře samotného díla. František Kyncl byl členem Klubu konkretistů, ale sám od prosté racionality utíkal k emocím a jeho díla taktéž nepostrádala ani duchovní rozměr. Dílo autora je součástí mnoha sbírek a to jak státních, tak soukromých."

  • dosažená cena: 80 000 CZK