• JAK SE DĚLAJÍ NOVINY

038 | JAK SE DĚLAJÍ NOVINY

LADA Josef (1887 Hrusice - 1957 Praha)

"8 kolorovaných kreseb, tuš, akvarel, tempera na kartonu, 32 x 70 cm každá, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace 1928, všechna díla jsou autorsky signována.
Soubor byl uveřejněn v časopisu České slovo jako seriál na pokračování a také byl přílohou Českého slova v podobě reklamního letáku (A-Z České slovo z r. 1928).
Obr. 1, 2, 3: Na občana Sadílka, kráčejícího se svou Fifkou ulicí, spadne dům. – Poplach – a už je tu pohotový reportér „A – Z“.
Obr. 4, 5: „Kolik mrtvých, kolik raněných? … Hotovo! … Drožku a honem do redakce…“
Obr. 6, 7, 8, 9: Vpadne jako velká voda, odevzdá zprávu. Šéfredaktor: „Senzace! Zvláštní vydání!“
Obr. 10, 11, 12: Zatím tiskárna pracuje. V sazárně, stereotypii, u rotaček. – Všude horečný ruch a spěch.
Obr. 13, 14, 15: „Zvláštní vydání!“ Roznašečky a kameloti bouří probouzející se ulici.
Obr. 16, 17: „Zvláštní vydání!“ Hučí vlaky, automobily a aeroplány, šířící „A-Z“ do všech končin světa.
Obr. 18, 19: „Zvláštní vydání!“ Heká dýchavičná lokálka, nesoucí zprávu o strašlivé katastrofě do nejzapadlejší vesnice v Böhmerwaldu.
Obr. 20, 21, 22: „Tak on ten pan Sadílek s tou jeho Fifkou přišel k té slávě v novinách jako slepej k houslím,“ vykládá pantáta v Blátěném Přívoze chase. „Ale co je to všechno platný – všecka sláva, polní tráva!“
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Pavly Pečinkové, CSc.
Vystaveno:
Josef Lada, Obecní dům, Praha, listopad 2007 – leden 2008;
Josef Lada, Východočeská galerie v Pardubicích, únor – květen 2008.
Publikováno:
J. Olič, Josef Lada, Slovart, Praha 2008, str. 226 – 229.
Pavla Pečinková, Josef Lada, Obecní dům, Praha 2007, str. 180 – 183.
Josef Lada, Jak se dělají noviny (1 - 5), České slovo, 1928, roč. 20, č. 155 (1.7.), s. 1.; č. 158 (8.7.), s. 1.; č. 164 (15.7.), s. 9.; č. 170 (22.7.), s. 9.; č. 176 (29.7.), s. 9.
Komentář PhDr. Pavly Pečinkové, CSc.:
Ikonograficky bohatý cyklus kreseb velkého formátu z období, kdy dozrál Ladův suverénní kresebný styl, vznikl zřejmě na zakázku vydavatelského koncernu Melantrich, s nímž Lada úzce spolupracoval (od roku 1921 byl kmenovým kreslířem deníku Českého slova, od roku 1925 redaktorem humoristické přílohy Českého slova, přispíval i do dalších časopisů vydávaných Melantrichem). Kreslený seriál Jak se dělají noviny byl r. 1928 publikován s krátkým textovým doprovodem jako reklamní skládačka Zvláštní číslo A-Z Českého slova, vydaná k příležitosti zavedení čtyřbarevného rotačního ofsetového tisku v koncernu Melantrich. V deníku České slovo vyšla 1. 7. 1928 ukázka z cyklu s poznámkou, že toto dílo bylo vytvořeno pro mezinárodní výstavu tisku Pressa, pořádanou r. 1928 v Kolíně nad Rýnem (Internationale Presse Austellung Köln). Pro výstavní účely byly původní Ladovy kresby replikovány jako velkoformátové panely (cca 130 x 300 cm). Na kresbách je proto místy slabounce zřetelná čtvercová síť provedená tužkou. (Šest těchto panelů, z nichž jeden je signovaný a datovaný 1928, se zachovalo ve sbírkách Galerie v Havlíčkově Brodě). Srovnávala jsem kresby s tištěnou verzí v reklamním letáku z roku 1928 a mohu odpovědně potvrdit, že jde o původní podklady k tomuto příležitostnému tisku Melantrichu. Předlohy pro tisk byly původně černobílé a Lada je koloroval akvarelem až dodatečně. Barevnost kreseb se proto nekryje s tištěnou verzí. To je u tehdejších Ladových předloh k tisku obvyklé.
Přední český malíř, ilustrátor, scénograf, karikaturista a kreslíř, vyučil se knihařem a poté krátce studoval na UMPRUM v Praze u prof. Dítěte a Hofbauera, ale vzápětí se začal živit ilustracemi do časopisů. Nejprve pod pseudonymem také začal ilustrovat knížky pro děti. O svém dětství sepsal knihu Vzpomínky z dětství z r. 1937, které pak rozšířil o další zkušenosti v knize Kronika mého života z r. 1942. Byl členem S. V. U. Mánes a SČUG Hollar. Seznámil se s Jaroslavem Haškem, kterému ilustroval jeho nejslavnější literární dílo Dobrého vojáka Švejka. Ilustroval také knihy K. H. Borovského, pohádky B. Němcové, K. J. Erbena, J. Drdy, J. Mahena aj. Působil jako dlouholetý redaktor nakladatelství Melantrich, kde se věnoval převážně tvorbě pro děti. Vydával obrázkové dětské knížky. Krátké pohádky publikoval také v časopise Radost. Věnoval se i kreslenému humoru. Spolupracoval s časopisy Máj, Svítilna, Humoristické listy, Rašple aj. R. 1918 vytvořil soubor karikatur Válka v kostce, později ilustrovanou frazeologii a přísloví. Velmi záhy si osvojil osobitý, vysoce individuální styl. V krajinných i figurálních námětech dospěl k formulaci obecného typu, ve kterém dal vyniknout svému sklonu k idyličnosti a harmoničnosti vztahu člověka a přírody. Z výtvarných technik využíval nejčastěji vedle kresby kvaš a temperu, které používal i pro práci na rozměrnějších obrazech. Kultovní proslulost mu přinesl cyklus kreseb Kocoura Mikeše. Jeho knihy a výtvarná díla se staly předmětem divadelních dramatizací, filmových, televizních a rozhlasových inscenací. Od r. 1926 se pravidelně zúčastňoval samostatných, souborných i kolektivních výstav po celé České republice a v zahraničí prezentoval svá díla v Paříži, Vídni, Berlíně, Ženevě, Rize, Benátkách, Římě, Edinburghu, Stockholmu, Budapešti, Moskvě, Sofii, ale také v asijských zemích jako Korei, Vietnamu a Číně. Ve 30. letech navrhl několik scénografických výprav, např. Tylova Strakonického dudáka, Blodkovu operu V studni, Smetanovu Prodanou nevěstu, ale také filmy – loutkové Osudy dobrého vojáka Švejka, kreslený film Říkadla a dodnes pravidelně reprízovanou hranou pohádku Hrátky s čertem. Jeho scénografické dílo ovlivnilo pojetí celé řady pozdějších scénografických zpracování – zpodobnění idylického venkova. Ladovo malířské dílo, příznačné jako svět vzpomínek z dětství je typické svou romantikou, originalitou a jakoby dětským viděním světa si našlo cestu k široké vrstvě diváků nejen u nás, ale i ve světě. Jeho dílo je zastoupeno v NG v Praze, UPMP, Národním muzeu, MG v Brně, GVU v Ostravě, VČM v Pardubicích, SG ve Zlíně, GVU v Karlových Varech aj.
Autor viz T 2/3, TD 115, 223, V 3/151, 6/181, B 6/336, NEČVU 1/434."

  • dosažená cena: 2 850 000 CZK