046 | POMONA II

  LAMR Aleš (1943)

  Bronzová plastika, výška 28 cm, datace 1964, značeno vlevo dole A. Lamr 64.
  Dílo získáno od rodiny autora.
  Opatřeno odborným posudkem PhDr. Jiřího Machalického.
  Komentář PhDr. Jiřího Machalického:
  Aleš Lamr se již před polovinou šedesátých let přiřadil k umělcům, kteří se obraceli k figuraci. Vyšel z expresionismu i určitých forem kubismu, směřoval ke zjednodušení a symbolickému vyjádření a o něco později k výrazné groteskní nadsázce, aby nakonec dospěl k barevně i tvarově harmonickým obrazům a objektům, v nichž se zabývá prolínáním rovin a prostorů i duchovními principy. Aleš Lamr je nejen malíř, ale také sochař, který uplatnil své prostorové představy nejen v interiérech, ale i v exteriérech. Jeho vyhraněný projev se přirozeně vyvíjí především v kresbě a malbě, ale také v sochách a objektech, i když se jim přece jen nevěnuje tak systematicky. Bronzová Pomona je názorově velmi blízká Hlavě dívky, obrazu ze stejného roku. V obou je znát vliv meziválečné evropské avantgardy a zároveň umělcův smysl pro krajní zjednodušení tvarů, které má vždycky svůj přesný význam.

  • zpět