• ŽNĚ NA TŘEBOŇSKU

005 | ŽNĚ NA TŘEBOŇSKU

LANGER Karel (1878 – 1947)

Olej na plátně, 78 x 70 cm, rámováno, datace okolo r. 1930, signováno vpravo dole K. Langer.
Dílo zářící svou barevností a teplými tóny barev je krásným pohledem na práce v úrodném jihočeském Třeboňsku. Nabízený pohled je, jak to pro autora bývá typické, jiskrný svou barevností a jazykem krátkých tahů štětce. Výjev zaznamenává práci na poli, žně probíhající v letních měsících, v podání dvou žen zahalených šátkem. Ženy jsou v pracovním ošacení a jsou vybaveny srpy, kterými si klestí cestu obilím. Výjev je zasazen před nedalekou vodní hladinu, která krásně kontrastuje svou jemností vůči zeleni krajiny a červenému šátku jedné z žen. Celý námět je vystavěn vrstvami barev, kresebná linka zde takřka nefiguruje. Tento přístup autora vytváří mihotání celého obrazu a uvádí do pohybu, jak krajinu, stébla trav a obilí, tak lidské postavy při práci. Koncepce krajiny je vyrovnána položením horizontu do středu obrazu a spojením rovin země a oblak je stromoví v pozadí žen, které celý námět vertikalizuje. Karel Langer se v nabízeném díle projevil jako vyzrálý malíř bukolicích výjevů, jako malíř lidské krajiny a ducha.

  • dosažená cena: 32 000 CZK