LEPIÉ Ferdinand: STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

  Olej na plátně, 82 x 108 cm, rámováno, datace – 1876, značeno vpravo na vývěsní ceduli domu: F. Lepié 1876.  Opatřeno odborným posudkem PhDr. Šárka Leubnerová.  Z posudku PhDr. Šárky Leubnerové:  Předložený reprezentativní obraz s pohledem na Staroměstské náměstí v Praze je dílem českého malíře 19. století Ferdinanda Lepié.  Lepié studoval pražskou Akademii v letech 1841 – 1844, kdy zde působil jako ředitel Christian Ruben a Antonín Mánes po sporech s ředitelem školy vedl přípravku. Již od dob studií se věnoval krajinomalbě, k níž patřila také veduta, tj. záběr na městskou krajinu, která v té době měla hodnotu i dokumentárního záznamu významného místa v konkrétním čase. Lepié maloval panoramatické záběry nebo výseky městského interiéru v Kutné Hoře, Sedlci, Litoměřicích, Ústí nad Labem atd. Vedle vedut se věnoval také zobrazování významných stavebních památek; od padesátých let cestoval po Čechách a zaznamenával na plátnech hrady a zámky Karlštejn, Střekov, Žebrák, Točník, Rožumberk, Brandýs, Ploskovice a další. Mezi léty 1850 až 1860 vyučoval kreslení v strahovském klášteře premonstrátů a v této době vytvořil několik obrazů gotických architektur ve stylu romantického historismu. Počátkem šedesátých let Lepié odešel do Vídně, zatímco jeho rodina zůstala v Praze, kde vyženil dům U červeného orla v Celetné ulici. Ve Vídni pracoval na četných zakázkách pro šlechtické rodiny rody a vyučoval kreslení u císařského dvora. Maloval také mimo Vídeň – zachytil klášter v Melku, Gmünden v Horním Rakousku i Königsee v Bavorsku. Vracel se však také do Prahy, kde plnil mnohé objednávky.  Od padesátých let se Lepié intenzivně věnoval malířským záznamům Prahy, a to jak v malbě, tak v kresbě. V různých obměnách zachycoval Pražský hrad, chrám sv. Víta, Karlův most, Čertovku, Staroměstské náměstí i ulice Malé Strany a Starého Města. K záběrům na Staroměstské náměstí se malíř od šedesátých let vracel často. Z dnes známých pláten můžeme úvést dvě, která jsou součástí sbírek Muzea hlavního města Prahy – Staroměstské náměstí v zimě z roku 1862 a Staroměstské náměstí z roku 1866 a dále dva pohledy na Staroměstské náměstí z let 1864 a 1872, které se nachází v soukromých sbírkách. Všechny jsou malovány ze stejného místa jako předložená práce, mají obdobné rozměry (cca 75 x 100 cm) a je jisté, že vznikaly na objednávky do pražských měšťanských interiérů.  Na předloženém plátně zaznamenal Lepié věcnou malbou v bohaté barevnosti reálný městský výsek. Prostor Staroměstského náměstí, dokreslený nebem s oblaky působivě ozářenými sluncem, zachytil se skvěle zvládnutou vzdušnou perspektivou. Citlivou a velmi pečlivou malbou popsal každý detail fronty měšťanských domů i architektonických památek – Staroměstské radnice s orlojem či kostelem Panny Marie před Týnem, jehož věže tvoří společně s věží Staroměstské radnice dominanty scény. Jen sochy Mariánského sloupu trochu zjednodušil. Neopomněl však drobné detaily městského interiéru – plakáty na nárožním sloupu, plynovou lampu, podloubí i barokní atiky přilehlých domů. Obraz je značen a datován vpravo na vývěsní ceduli domu mezi dvěma oblouky, a to signaturou, která odpovídá rukopisu autora.  Výjev malíř doplnil bohatou a mistrně zachycenou stafáží, která oživila scénu ruchem každodenního života a dodala přísné malbě architektur náladu a kolorit živého města.


  • vyvolávací cena: 280 000 CZK