• ZÁVODNÍ AUTOMOBIL A POZOROVACÍ BALÓN
  • ZÁVODNÍ AUTOMOBIL A POZOROVACÍ BALÓN

122 | ZÁVODNÍ AUTOMOBIL A POZOROVACÍ BALÓN

LHOTÁK Kamil (1912 Praha - 1990 Praha)

Olej na plátně adjustovaném na kartonu, 15,5 x 31 cm, rámováno, datace – 1942, signováno vpravo dole Kamil Lhoták, zezadu opatřeno výstavním štítkem a razítkem Umělecké besedy.
V soupisu díla je obraz uveden pod č. 332/32.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Rey Michalové, PhD.
Vystaveno:
Kamil Lhoták, Výstava nových obrazů, Alšova síň Umělecké besedy, 16. 4. – 3. 5. 1942, č. kat. 20.
Komentář PhDr. Rey Michalové, Ph.D.:
Posuzovaný obraz „Závodní automobil a pozorovací balón“ je autentickým a špičkovým dílem Kamila Lhotáka z nejlepšího období – vzniklo v době, kdy autor byl již právoplatným členem Skupiny 42, která se zformovala uprostřed války a okupace jako významný generační tvůrčí kolektiv, nazvaný později podle roku vzniku. Skupina zaujala dominantní postavení v českém výtvarném umění čtyřicátých let. Její programovou estetiku formuloval Jindřich Chalupecký ve stati „Svět, v němž žijeme“ (1939). Vyznačil v ní nové cesty moderního umění v podmínkách technické civilizace dvacátého století. Vzpomněl na obrazy italských měst a francouzských koupališť spatřených Giorgiem de Chiricem, na scény ze starých filmů, na cihlové zdi a plynoměr z Chaplinova „Kida“, na momenty, odkud slyšel zaznívat „mytologii moderního člověka čili svět, v němž žijeme“. Skutečností moderního malíře a básníka se stala realita utvářená kulisami velkoměsta a zvláště jeho periférie. V nejdramatičtějším válečném roce 1942, v době lidické tragédie a rozhodujících bitev, vytvořil Kamil Lhoták více než sto dvacet olejů, z nichž dvanáct zničil a jeden shořel při leteckém náletu. Posuzované dílo „Závodní automobil a pozorovací balón“ příkladně zastupuje toto vrcholné období. Jedná se o minuciózní obraz moderní krajiny nesoucí všechny typické znaky autorova zralého stylu. Kamila Lhotáka upoutal život. Byl básníkem konkrétní reality, toho, co lze vidět a nahmatat. Nehostinná, příměstská krajina ponořená do mlhavého šedého oparu je tu téměř kouzelně proměněna přítomností barevně kontrastních, vizuálně úderných reklamních prvků. Lhoták zde předjal mnohé z toho, čím později překvapili tvůrci pop-artu. Současně plně dostál svému označení malíře chlapeckých snů, když ztvárnil dva stroje dopravní techniky uvádějící svět do pohybu: pozorovací balón a závodní automobil s číslem 7 – vizi šťastných cest.
Obraz „Závodní automobil a pozorovací balón“ je krásným a cenným dílem, v němž se Kamil Lhoták představuje jako jeden z nejoprávněnějších dědiců civilizační poezie, která po první světové válce tak výrazně poznamenala českou kulturu.

Autor viz T 2/30, TD 118, V 3/226, B 6/644, NEČVU 1/447.

  • dosažená cena: 650 000 CZK