LHOTÁK Kamil: ZÁVODNÍ AUTOMOBIL A POZOROVACÍ BALÓN

  Olej na plátně, 15,5 x 31 cm, rámováno, datace 1942, signováno vpravo dole Kamil Lhoták, zezadu opatřeno výstavním štítkem a razítkem Umělecké besedy.  Vystaveno:
  • Kamil Lhoták, Výstava nových obrazů, Alšova síň Umělecké besedy, 16. 4. – 3. 5. 1942, č. kat. 20.  Publikováno:
  • Soupis díla č. 332/23.  Opatřeno odborným posudkem PhDr. Rey Michalové, PhD.  Komentář PhDr. Rey Michalové, Ph.D.:  Posuzovaný obraz „Závodní automobil a pozorovací balón“ je autentickým a špičkovým dílem Kamila Lhotáka z nejlepšího období – vzniklo v době, kdy autor byl již právoplatným členem Skupiny 42, která se zformovala uprostřed války a okupace jako významný generační tvůrčí kolektiv, nazvaný později podle roku vzniku. Skupina zaujala dominantní postavení v českém výtvarném umění čtyřicátých let. Její programovou estetiku formuloval Jindřich Chalupecký ve stati „Svět, v němž žijeme“ (1939). Vyznačil v ní nové cesty moderního umění v podmínkách technické civilizace dvacátého století. Vzpomněl na obrazy italských měst a francouzských koupališť spatřených Giorgiem de Chiricem, na scény ze starých filmů, na cihlové zdi a plynoměr z Chaplinova „Kida“, na momenty, odkud slyšel zaznívat „mytologii moderního člověka čili svět, v němž žijeme“. Skutečností moderního malíře a básníka se stala realita utvářená kulisami velkoměsta a zvláště jeho periférie. V nejdramatičtějším válečném roce 1942, v době lidické tragédie a rozhodujících bitev, vytvořil Kamil Lhoták více než sto dvacet olejů, z nichž dvanáct zničil a jeden shořel při leteckém náletu. Posuzované dílo „Závodní automobil a pozorovací balón“ příkladně zastupuje toto vrcholné období. Jedná se o minuciózní obraz moderní krajiny nesoucí všechny typické znaky autorova zralého stylu. Kamila Lhotáka upoutal život. Byl básníkem konkrétní reality, toho, co lze vidět a nahmatat. Nehostinná, příměstská krajina ponořená do mlhavého šedého oparu je tu téměř kouzelně proměněna přítomností barevně kontrastních, vizuálně úderných reklamních prvků. Lhoták zde předjal mnohé z toho, čím později překvapili tvůrci pop-artu. Současně plně dostál svému označení malíře chlapeckých snů, když ztvárnil dva stroje dopravní techniky uvádějící svět do pohybu: pozorovací balón a závodní automobil s číslem 7 – vizi šťastných cest. Obraz „Závodní automobil a pozorovací balón“ je krásným a cenným dílem, v němž se Kamil Lhoták představuje jako jeden z nejoprávněnějších dědiců civilizační poezie, která po první světové válce tak výrazně poznamenala českou kulturu.


  • vyvolávací cena: 600 000 CZK