• LORETÁNSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE

178 | LORETÁNSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE

LIESLER Josef (1912 Vidolice u Kadaně - 2005 Praha)

Kvaš na sololitu, 46 x 35 cm, rámováno, pod sklem, datace 1960, signováno vpravo dole Liesler 1960.
Malíř a ilustrátor, žák O. Blažíčka, jeho tvorba se odvolává na daumierovskou tradici a je dotčena i surrealismem. Člen skupiny Sedm v říjnu a spolku SVU Mánes. Zařadil se k umělcům dovolávajícím se klasických hodnot minulosti, navazujícím kromě Daumiera také na Goyu a El Greca. Jeho poválečná tvorba se pohybuje ve sféře surrealistického vizionářství opírajícího se o techniku starých mistrů. Samostatně vystavoval od roku 1945 doma i v zahraničí.
Autor viz T 2/35, TD 119, V 3/230, B 6/660, NEČVU 1/451.

  • zpět