• ZABÍLENÁ FRESKA

265 | ZABÍLENÁ FRESKA

LIESLER Josef (1912 Vidolice u Kadaně - 2005 Praha)

Soubor básní Kamila Bednáře doprovozený 2 barevnými lepty na papíře (18 x 11 cm), 1973, výtisk č. 14 z 60 číslovaných výtisků, lepty signovány dole uprostřed Liesler.
Malíř a ilustrátor, žák O. Blažíčka, jeho tvorba se odvolává na daumierovskou tradici a je dotčena i surrealismem. Člen skupiny Sedm v říjnu a spolku SVU Mánes. Zařadil se k umělcům dovolávajícím se klasických hodnot minulosti, navazujícím kromě Daumiera také na Goyu a El Greca. Jeho poválečná tvorba se pohybuje ve sféře surrealistického vizionářství opírajícího se o techniku starých mistrů. Samostatně vystavoval od roku 1945 doma i v zahraničí.
Autor viz T 2/35, TD 119, V 3/230, B 6/660, NEČVU 1/451.

  • zpět