110 | KAIN (STUDIE)

    LIŠKA Emanuel Krescenc (1852 - 1903)

    Olej na plátně, 35,5 x 61 cm, rámováno, signováno vpravo dole E. K. Liška, zezadu štítek s přípisem.
    Emanuel Krescenc Liška byl český malíř a ilustrátor. Veřejností byl povšimnutý a oceňovaný jako kreslíř a ilustrátor již v jeho mladých letech, když v roce 1879 společně s Jakubem Schikanedrem vyhrál soutěž na výzdobu královské lóže Národního divadla. Vytěžený výdělek použil k studijní cestě do Mnichova, kde nastoupil na malířskou Akademii. V závěru jeho studijního pobytu vzniklo také dílo Kain, pro které vznikla i nabízená studie. Biblická tematika byla v německém prostředí velmi silným inspiračním zdrojem a rovněž byla velmi vhodná pro soudobou chuť německého naturalismu. Autor nám podává velmi sugestivně nahou mužskou postavu Kaina, zmítaného v bolestném utrpení plném neštěstí, které je jakoby mořem vyvrhnuté na skalnaté pobřeží bez milosti. Postava se i přes výrazný emocionální náboj vyznačuje určitou elegantní až ušlechtilou a velmi precizně v detailu podanou kresbou. Celý výjev je prodchnutý velmi procítěnou náladou a divák trpí společně s hlavním hrdinou. To svědčí o Liškovi jako o malíři citlivého ražení, který velmi hledí na emotivní vyznění celkového krajinného prostředí. I z hlediska barevnostii neunikne pozornosti, že i přes temně laděné tóny a spíše šero si dal autor záležet na působivost světelných trhlin, které dávají celé scéně produchovnělý a odhmotněný ráz. Divák je tak ujištěn, že scéna nepochází zcela z tohoto světa, že zde autor vymezil jakousi bariéru mezi světem profánním a sakrálním. Obraz je dokladem Liškovy kultivované malířské techniky a smyslu pro efektní účin při formulaci představ jeho mystického a náboženského světa.

    • zpět