• VÍCE ZÁSADNÍCH BODŮ

278 | VÍCE ZÁSADNÍCH BODŮ

LYSÁČEK Petr (1961 Ostrava)

Kombinovaná technika, 43 x 40 cm, datace - 2016.
Petr Lysáček patří mezi významné české umělce. Vystudoval nejdříve Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze a poté nastoupil na Akademii výtvarných umění v Praze, kde navštěvoval ateliér Jiřího Ptáčka a poté ateliér Stanislava Kolíbala. Autor ve své práci využívá širokou škálu médií, z nichž některé mísí dohromady. Umělec pracuje s instalací, fotografií, malbou, performance i videem. S dalšími umělci organizoval festival akčního umění Malamut, který se stal nejdůležitější přehlídkou tohoto typu umění na české výtvarné scéně (1994-1998). Výrazně na sebe upozornil již v době studií, kdy vystavoval se skupinou Pondělí (1989-1993) na Akademii výtvarných umění v Praze. Tvorba skupiny měla některé společné prvky, mimo jiné byl dosti důležitou součástí smysl pro odstup, ironii a humor. To z většiny pozdějších děl členů skupiny vymizelo (M. Dopitová, P. Humhal, M. Nesázal). Dílo Petra Lysáčka si naopak tento charakter udrželo a později ovlivnilo (společně s J. Surůvkou) i celou ostravskou výtvarnou scénu, ve které se umělec pohybuje. Petr Lysáček je od roku 1994 vedoucí ateliéru intermediálních forem na katedře výtvarné tvorby Ostravské univerzity. Pro tvorbu Petra Lysáčka je typický pohyb mezi médii a jejich mísení. Humor, ironický odstup a absurdní pointy, ale také až dětská nenechavost charakterizují jeho malbu, objekty, instalace i akce. V obrazové tvorbě dokáže využít takřka jakýkoliv materiál, pracuje s tzv. ready - made. Autor cíleně recykluje materiály - můžeme nazvat i odpady - starý hadr, korálky, dílky z dětských stavebnic, dýňovou polévku, ústřižek krajky. Autor je zastoupen například ve sbírkách Národní galerie, Galerie Hlavního města Prahy či Státní galerie ve Zlíně.

  • zpět