• BEZ NÁZVU

339 | BEZ NÁZVU

MAINER Martin (1959 Havířov)

Olej na sololitu, 40 x 36 cm, rámováno.
Český umělec, malíř a pedagog malby na Akademii výtvarných umění v Praze studoval v letech 1978 až 1981 na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové obor textilní výtvarnictví. Poté přestoupil na Akademii výtvarných umění v Praze k profesoru Arnoštu Paderlíkovi. V roce 1993 obdržel cenu Jindřicha Chalupeckého, díky níž získal stipendijní pobyt v Saualite v USA, kde působil až do roku 1994. Pro jeho iluzivní prostorové malby je charakteristické ironie a mystifikace. Často pracuje s fotografiemi i podle fotografií, ztotožňuje se s reprodukcí, do níž poté doplňuje další motivy, které osvětlují a doplňují hlavní téma. V obrazech se často vyskytuje motiv Buddhy, maluje přírodní motivy i eroticky laděné kresby, často přechází od realistického pojetí k abstrakci.
Je řazen k prvním českým představitelům postmoderní malby, jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Stedelijk Museum v Amsterdamu, ČMVU v Praze a jinde. Samostatně vystavuje od r. 1980.

  • dosažená cena: 10 500 CZK