MALICH Karel: BÍLÝ RELIÉF

  Kov a prášková barva, 72 x 72 x 4 cm, koncipováno 1964, zezadu opatřeno autorským přípisem BÍLÝ RELIÉF, signováno zezadu K. Malich 1964/2015, exemplář 3/6.  Opatřeno autorovým dokladem o pravosti díla.  Provenience:
  •  Získáno z ateliéru autora.  Před naším zrakem vystupuje dílo jednoho z velikánů české poválečné výtvarné scény. Karel Malich v nabízeném Bílém reliéfu ukazuje genialitu své tvorby v šedesátých letech dvacátého století. V této době se autor vydal mnohými cestami tvorby, oprostil se od lyrického vyjadřování a zaujal k realitě osobitý jazyk. Bílý reliéf je užasnou ukázkou Malichova přístupu s čistou, nezastupitelnou formou. Šedesátá léta se stala pro Karla Malicha cestou překotných změn a událostí, které byly často zosobněny v jednoduchosti tvarů, které symbolicky zastupovaly tyto události a promlouvaly jak k oku diváka, tak k samotnému autorovi. Bílý reliéf je autorovým gestem souvisejícím s jeho nejniternějšími myšlenkami a vzpomínkami. Dílo nejen vychází z předchozích autorových prací s koláží či temper a kvašů, ale zároveň promlouvá novým jedinečným emancipovaným stylem. Jakási jednoduchost tvaru je obrazový vjem nastoupené cesty autora k velice senzitivním a psychologicky podníceným energiím. Karel Malich se napříč celým svým dílem vrací k určitým symbolům, které jsou nosné pro jeho styl vyjadřování a zástupné pro jeho sdělení divákovi a světu. Dílo je úžasnou ukázkou objektivity obrazové plochy, kdy prostor, který dílo zabírá je takřka nekonečný svou bílou plochou a narušen je onou trhlinou, která podbízí myšlenky diváka. Kruhový či oválný tvar se stal pro Malicha v letech 1964-67 hlavním námětem, který umožnil jak fragmentalizaci koncepce děl, tak i vstup dalších abstraktních prvků do autorovy tvorby. Dílo působí až meditativním dojmem, navozující zrcadlení prapůvodních zkušeností diváka i autora samotného. Ona průrva, trhlina otevírá vnitřní prostor díla, skrytý v neporušeném plášti hmoty, jenž je jinak zapovězen našemu vědění a zraku. Malich ve své genialitě otevírá toto třetí stádium plastiky a nechává k nám promlouvat tento neznámý rozměr. Bílý reliéf je mistrovské dílo jednoho z nejoriginálnějších umělců evropského prostoru a dokazuje nejen jedinečný autorův přístup k vybranému médiu, ale taktéž nám poodkrývá nevídané možnosti samotného umění. Karel Malich v roce 1964 vytvořil dřevěnou koncepci tohoto díla a až pozdější technologické možnosti umožnily završit jeho myšlenkový proces do podoby předloženého Bílého reliefu, tak jak ho autor viděl ve svých úvahách.


  • vyvolávací cena: 1 100 000 CZK