• DIANA NA LOVU

070 | DIANA NA LOVU

MAROLD Luděk (1865 Praha - 1898 Praha)

Kvaš a akvarel na kartonu, 23 x 46,5 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace 1897, signováno vpravo dole L. Marold 97, zezadu opatřeno výstavním štítkem a razítkem.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Jany Orlíkové.
Vystaveno:
Alfons Mucha, V zrcadle doby, AJG Hluboká nad Vltavou, 8. 6.- 28. 9. 2014;
Metamorphoses – Proměny ženy ve výtvarném umění, Galerie Diamant, S. V. U. Mánes, 2013.
Publikováno:
Bulletin výstavy Alfons Mucha V zrcadle doby, AJG Hluboká nad Vltavou, 28. 6.-28. 9. 2014;
Metamorphoses – Proměny ženy ve výtvarném umění, Galerie Diamant, S. V. U. Mánes, 2013, str. 57.
Malíř a ilustrátor, studoval na UMPRUM a AVU v Praze u M. Pirnera a na Akademii v Mnichově u L. von Lofftze a N. Gysise. Od r. 1884 převážně ilustroval, v Praze pro časopisy Světozor a Zlatá Praha, v Mnichově knižní ilustrace pro nakladatelství Braun a Schneider. V r. 1889 získal stipendium v Paříži v ateliéru Pierra Victora Gallanda, ale již po půl roce školu opustil, aby se mohl věnovat leitmotivu své tvorby - zachycení současného života. V r. 1890 začal být respektován jako ilustrátor i v Paříži, zvláště pro schopnost postihovat rysy mondénní společnosti, kterou ale vnímal často s ironickým podtextem. Ve městě nad Seinou se stýkal také s krajany A. Muchou, R. Váchou, V. Hynaisem, V. Brožíkem aj. Po návratu do Prahy roku 1897 dostal objednávku na malbu panoramatu Bitvy u Lipan pro Výstavu architektury a inženýrství. Dokončil ji za pomoci spolupracovníků půl roku před nečekanou smrtí. Marold dokonale ovládl veristický způsob naturalistického přepisu skutečnosti. Již během svého studia obsáhl postupy a prostředky ateliérové malby a dovedl je využít k záznamu obrazů dobového života. Jeho akvarely kombinované s kvašem, které byly předlohami xylografických reprodukcí mnoha desítek jím ilustrovaných knih, se však postupně vyprostily z područí žánrově popisného naturalismu a směřovaly k dekorativním arabeskám tvarů přicházející secese. Maroldovo dílo bylo obdivováno již za jeho života a jeho popularita těsně po jeho předčasném úmrtí vyvolala nebývalý zájem o jeho dílo, které dodnes zaujme svou svěžestí.
Autor viz T 2/93, TB 24/126, B 7/195, NEČVU 1/483.

  • dosažená cena: 290 000 CZK