107 | PRADLENA

    MAROLD Luděk (1865 - 1898)

    Kombinovaná technika na papíře, 54 x 38 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace okolo 1890, signováno vpravo dole L. Marold.
    Posoudila a pravost potvrdila PhDr. Naděžda Blažíčková – Horová.
    Luděk Marold proslul jako ilustrátor a přispěvovatel do různých časopisů a periodik. Jeho sláva nedoznala takových výšin jako je tomu u Alfonse Muchy, ale kvalita jeho práce je na výsost srovnatelná. Zobrazený výjev je variantou publikovaného díla v publikaci Jany Orlíkové z roku 1999. Jedná se o ilustraci ke Kytici Karla Jaromíra Erbena z roku 1890. Marold zde vypodobnil pradlenu Doru ze slavné básně Zlatý kolovrat, jdoucí s košem plným prádla. Jedná se o chvíli, kdy se ještě Dora nesetkává s králem a netuší, jaký strašný osud jí přichystala její macecha s nevlastní sestrou. Luděk Marold pradlenu Doru vypodobnil v její kráse, jak kráčí s rozšafně odhaleným ramenem. Vše je vyvedeno v Maroldově realistickém stylu, který je v tomto případě částečně skicovitý a odpovídá tak genezi variant. Autor vypodobnil Doru v neurčitém prostředí, s trochou vegetace, aby si i tak divák dovtípil o jakou část příběhu se jedná. Dílo Pradlena je krásnou ukázkou ilustrativní práce Luďka Marolda konce 19. století, která nás nenechává na pochybách, že autor je vysoce uznáván za tuto část své tvorby.

    • dosažená cena: 60 000 CZK