044 | VŮNĚ / EFFLUVE

  MAŠEK Karel Vítěslav (1865 - 1927)

  Olej na dřevěné desce, 20,5 x 19 cm, rámováno, datace - 90. léta 19. století, signováno vpravo dole K. Mašek, zezadu autorsky přípis s určením.
  Vystaveno
  Metamorphoses – Proměny ženy ve výtvarném umění, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, Praha, 2013.
  Publikováno:
  Metamorphoses – Proměny ženy ve výtvarném umění, S.V.U. Mánes, Praha, 2013, s. 60/61.
  Předložený obraz Vůně je krásnou, velice citlivou, sběratelsky raritní prací Karla Vítězslava Maška, malířského souputníka takových umělců, jako byli Alfons Mucha či Luděk Marold. Autor se svým malířským dílem řadí k významným autoritám evropské secese a symbolismu. Olej na dřevěné desce zosobňuje hlavu krásky, naklánějící se tak, aby pohltila všechnu vůni linoucí se ze zobrazeného, magicky zářícího květoví. Žena má na hlavě jakýsi závoj, jenž jí ovíjí, a přesto nechává volnou vůči vnějším svodům magického prostoru. Tento, sic maloformát, přesto silný duchem a předávanou myšlenkou, na diváka působí lyrickým dojmem, který je podtržen symbolikou barev a atmosféry linoucí se z autorem zvolené barevné palety. Dívka se díky načerpání vůně dostává do snového světa fantazie a uniká každodenní všednosti. Mašek v díle využil svůj cit pro barevné tóny a též pro symboliku okamžiku, která nemusí vyprávět epický příběh, a i tak se stává uhrančivou a majestátní. Dílo Vůně/Effluve je krásným příkladem umělcova zcela osobitého přístupu k symbolickému směru a též i obecně jedinečným příkladem Maškovy malířské tvorby.