051 | AKT PŘED ZRCADLEM

  MATAL Bohumír (1922 - 1988)

  Uhel a kvaš na papíře adjustovaném na kartonu, 60 x 44 cm, rámováno, datace 1968, signováno vpravo dole MATAL.
  Vystaveno a publikováno:
  Metamorphoses - Proměny ženy ve výtvarném umění, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, 2013, s. 198/199.
  Autor vytvořil poutavou interpretaci ženského těla, částečně zgeneralizovanou na základní tvarosloví, přesto vypovídající plně o kráse ženy jako takové. Bohumír Matal, jeden z nejmladších zástupců Skupiny 42 a posléze spoluzakladatel skupiny Brno 57, se zde projevuje spíše v duchu druhé ze jmenovaných uskupení. Tvarosloví, které autor volí pro interpretaci námětu, je velice živé, přestože použitá barevnost je spíše umírněná. Využití kresebnosti k dotvoření hmoty stojícího aktu napomáhá k onomu pohybu. Zákruty slabších a silnějších linií jsou Matalem použity výtečně a dokazují umělcův cit pro zachycení pohybu života ve stálosti bytí. Přestože je práce svým stylem a formou spíše komorní, nic neztrácí na své kvalitě a ba naopak divákovi přibližuje velké, silné práce velkého brněnského rodáka.

  • dosažená cena: 36 000 CZK