• KOMPOZICE

118 | KOMPOZICE

MATAL Bohumír (1922 Brno - 1988 Prudká u Tišnova)

Olej na sololitu, 22 x 30 cm, rámováno, datováno 1983, signováno vlevo dole MATAL.
Malíř, scénograf a grafik, studoval na ŠUŘ v Brně a poté byl internován do pracovního tábora v Lohbrücku. Člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SVU Aleš v Brně a řady dalších výtvarných spolků nutných pro svobodné povolání. Od počátku své vlastní tvorby projevoval dvojpolárnost tvůrčího pojetí - smysl pro pevnou konstrukci obrazu postkubistického zaměření a imaginativní sklon. Inklinoval k surrealismu. Tematicky se často vracel k válce, zabýval se také vztahem člověka a moderní techniky a civilizace. Jeho stěžejní cyklus Člověk ve městě - město v člověku vznikal jak během členství ve Skupině 42, tak později. Věrný byl tematice konfrontace člověka s městem nebo strojem nebo, uváděl statické stroje a kola do pohybu v tematické řadě cyklistů. Postupně se začal věnovat také lyrickému civilismu. Od konce šedesátých let se začal dočasně věnovat informelní, lyrické abstraktní malbě. V sedmdesátých a osmdesátých letech směřuje ke geometrické abstrakci. Jeho dílo je zastoupeno v řadě předních českých galerií.
Autor viz T 2/107, B 7/250, Ch 8/120, NEČVU 1/490.

  • zpět