• KORÁBY TICHA

084 | KORÁBY TICHA

MATAL Bohumír (1920 – 1988)

Olej na sololitu, 55 x 70 cm, rámováno, datace 1968, signgováno vlevo dole MATAL 68, zezadu opatřeno přípisem s určením.
Posoudila a pravost potvrdila PhDr. Rea Michalová, PhD.
V díle se nabízí výpověď autorova experimentování šedesátých let, kdy se znovu chopil štětce a počal tvořit díla inspirovaná lidskou existencí. Tato díla spadající do konce šedesátých a přelomu let sedmdesátých navracejí autorovu produkci k experimentování s tvaroslovím a přístupem za pomoci stékajících barev po plátně spolu s kombinací geometrických tvarů. Tyto tvary, vertikálně či horizontálně ložené, vytvářejí geometrický svět pro lidské bytí, strádání a prostor pro nové příběhy. Nabízené dílo svou datací do této éry tvorby autora zapadá a nejen svou datací, ale zcela jistě svým tvaroslovím, barevností a využitím techniky. Bohumír Matal zde využil horizontálních tvarů výrazné barvy položených do temně modrého pozadí. Žlutavé, zelenavé a fialové tvary ve svém skoseném tvaru navozují pohyb ze strany na stranu a stékající barva jen dotváří tento pohyb. Tyto koráby proplouvající temnou krajinou ticha svou podobou odkazují na autorův cyklus Přítomnost člověka, a přesto že autor zde využil méně výrazových prostředků, využití geometrie a takřka monochromních ploch s cyklem velice koresponduje. Bohumír Matal v podaném díle projevuje své pocity z konce šedesátých let a prokazuje své jedinečné kvality na poli českého poválečného umění.

  • dosažená cena: 84 000 CZK