• ZRCADLENÍ (PUZZLE)

125 | ZRCADLENÍ (PUZZLE)

MATASOVÁ Adéla (1940 Praha)

Elektrický kinetický objekt, 50 x 50 x 18 cm, datace – 2005.
Vystaveno:
Meziprostory (Interspaces) – Interspaces, Galerie Montanelli, Praha, 2005.
Publikováno:
Ch. Kotíková, J. Machalický, J. Fiala, Adéla Matasová, Gallery, Praha, 2008.
Umělkyně prostoru a objektu, jež původně vystudovala u prof. Vladimíra Sychry na AVU v Praze ateliér monumentální malby, a to v letech 1958 až 1964. Monumentálnost je v její tvorbě rozhodně zachována, jedná se však o monumentálnost prostorovou, kterou nechá vyniknout v instalovaných objektech. Od roku 1989 vytvářela objekty, které byly zvukově doprovázeny – na nich spolupracovala s hudebními tvůrci a umělci, kteří se zabývaly zvukovými iinstalacemi. Později si zvukovou složku začala vytvářet sama. Materiály, jež ve své tvorbě uplatňuje jsou dřevo, papírová hmota, ocel, plech a umělá pryskyřice, kterou využívá od začátku své tvorby. V poslední době se v její tvorbě jedná především o velké kinetické objekty, které jsou řízené počítačově a mechanicky. Zrcadlové ocelové plochy nebo elastické blány jsou uplatňovány s laserovými a ultrafialovými paprsky. Autorka je svými díly zastoupena v mnoha českých galeriích např. v Národní galerii v Praze, Galerii hlavního města Prahy, Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, Galerii města Krakova, Galerii města Budapešť, Whitney museu ve Washingtonu, v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

  • zpět