• HORSKÁ BYSTŘINA

013 | HORSKÁ BYSTŘINA

MATHAUSER Josef (1846 Staňkov - 1917 Praha)

Olej na plátně, 163 x 103 cm, rámováno, datováno 1916, signováno vpravo dole Jos. Mathauser 1916.
Malíř, který se věnoval malbě historických, náboženských a žánrových námětů. Na AVU v Praze studoval za působení Ch. Rubena. Z historických a náboženských maleb mu patří díla Libušin soud, Svatý Vojtěch, Nastolení Boleslavovo. Břetislav a Jitka, Oldřich a Božena, Lešetínský kovář. Věnoval se malbě především v interiéru, např. kostel nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních.
Autor viz T 2/109.

  • dosažená cena: 90 000 CZK