• NU EN BUSTE

066 | NU EN BUSTE

MATISSE Henri (1869 Cateau-Cambrésys - 1954 Nice)

"Tužka na papíře, 43,2 x 26,7 cm, rámováno, pod sklem, datace 1919 – 1920, signováno vpravo dole Henri Matisse.
Pravost obrazu potvrzena od Wanda de Guébriant.
Provenience:
Z ateliéru umělce;
Bernheim-Jeune, Paris;
Mr. & Mrs. Joseph Gruss, New York;
Parke-Bernet Galleries, Inc., New York, May 16, 1962, lot 22;
Soukromá sbírka, Evropa.
Publikováno:
Guy-Patrice & Michel Dauberville, Henry Matisse: Chez Bernheim-Jeune, vol. II, Paris, 1995, č. 327, str. 790.
Významný malíř a jeden z vrcholných představitelů fauvismu, který okouzluje graciézností, prostotou a uvolněností. Kariéru začínal jako právník a kromě studií dokonce dva roky pracoval v pařížské advokátní kanceláři v St. Quentin. Po zdravotních problémech a operaci se v rekonvalescenci začal věnovat malování a již po pár týdnech se rozhodl, že se z jeho kratochvíle stane životní náplň. Zapsal se na přípravné kurzy pro přijetí do École des Beaux-Arts, kde ho také později přijali do řádného studia. Na půdu akademie vstoupil v r. 1893 a stal se žákem G. Moreaua. Ten uplatňoval učební metodu pozorování a kopírování starých mistrů v Louvru, ale také zachycování života v okolí. Matisse se realizoval v seznamování se s díly francouzských mistrů 18. stol. Po cestě do Bretagne se zabýval impresionistickým způsobem malby a výrazovými možnostmi barvy. R. 1897 namaloval významný impresionistický obraz Odkládací stolek (La Desserte), na kterém zobrazil bohatě prostřený stůl, na jehož dolním konci aranžuje služebná květiny. Kolem r. 1900 namaloval obrazy Invalida a Mužský model s převládající modrou v barevné paletě, kde předznamenal počátek autonomní barevnosti a přípravu fauvismu. R. 1904 trávil léto v St. Tropez společně s malíři Signacem a Crossem, kteří vyznávali pointilistický způsob malby. Ze společné interakce pak Matisse namaloval zajímavý obraz Přepych, klid a rozkoš, ve kterém se od svých přátel odlišuje zejména volným užíváním barev. Matissův invenční příklon k zjednodušeným tvarům a výrazným barvám vycházejícím ze znalosti a zkušenosti impresionismu a pointilismu znamená naprosto svébytný a jedinečný autorský malířský rukopis. Matissova tvorba procházela v průběhu let různými změnami stylů, jeho základní styl, ve kterém byla barva hlavní malířskou hodnotou obrazu, však přetrval. Bylo tomu tak i ve 2. dekádě 20. století, kdy se vyrovnával se soudobou abstraktní malbou, což je patrné např. na obrazech Pohled na Notre Dame (1914) nebo Zahrada v Issy (1917-1919). Hlavními tématy jeho díla byla postava ženy, zátiší a interiér. Oblíbeným ornamentem arabeska. O svém díle pronesl: ""Mým snem je umění rovnováhy, čistoty a klidu"". Matisse byl hlavním fauvistou a spolu s Picassem patří k výtvarníkům, kteří nejvíce ovlivnili vývoj umění v 2. polovině dvacátého století.
Autor viz B 7/259."

  • dosažená cena: 1 600 000 CZK