061 | KAVÁRNA

    MATULKA Jan (1890 - 1972)

    Kombinovaná technika na papíře, 37 x 50 cm, rámováno, pod sklem, datace – 20. léta 20. století, signováno vlevo dole J. Matulka.
    Nabízené dílo Z kavárny pochází ze vzácné doby dvacátých let, kdy se autor obrazu, malíř česko-amerického původu Jan Matulka vracel z Ameriky navštěvovat rodinu do Československa. Byl silně ovlivněn již transformovaným kubismem vycházejícím z forem Pabla Picassa a Georgeho Braqua. Ostatně Paříž a její rezidua bouřlivých uměleckých počinů prvních dekách 20. století Jana Matulku oslovily natolik, že si zde založil vlastní studio a ocitl se tak v úzkém kontaktu s určujícími progresivními umělci jako André Lhote, Albert Gleizes či Josefem Šímou. Obraz Z kavárny zaujme svou barevnou škálou, která pro autora zcela atypicky splývá v zašlém a jakoby kouřovém oparu. Stran kompozice cítíme pečlivý výběr umístění každé postavy vzhledem k perspektivě průhledu ulice a strmě stoupajícího horizontu. Odehrává se zde několik plánů najednou a každá postava v obraze je tak určena svými vlastními zákonitostmi, skoro až nesouvisejícími se zbytkem námětu. Ačkoliv se tak scéna drolí do jednotlivě oddělených scén, malíři se povedlo vše propojit v jednolitou síť kubistických plánů a oko diváka tak těká po povrchu, objevující jednotlivé detaily. Ani námětem se malíř nijak nevzdálil od pařížských témat přinášejících neutuchající pohledy na městskou krajinu, což se ve zvolené formě promítá i do patrné skicovitosti až ledabyle nedokončených partií obrazu. Matulka se čím dál víc se svými díly objevuje na českých aukcích a dostává se mu kýžené pozornosti, kterou si toliko zaslouží. Jan Matulka je svým uměním a přístupem jedinečný a jeho životní příběh jen potrhává jeho svébytnou roli v příběhu českého umění.

    • dosažená cena: 60 000 CZK