100 | MANŽELÉ V TRAMVAJI

    MENČÍK Václav (1926 Brno)

    Tempera na papíře adjustovaném na sololitové desce, 22 x 16 cm, rámováno, datace 1961, signováno vpravo dole VaMen 61, zezadu opatřeno štítkem s přípisem s určením.
    Malíř, žák E. Filly. Expresivně realistická tvorba s hlubokým humanistickým podtextem procházela obdobím experimentů s kubistickým tvaroslovím (Nevěsta), později vyústila do tvarového zjednodušení a poetické harmonie (Bílá postava). V 80. letech se navrací k vyostřené expresivitě výrazu, podnícené dílem F. Bacona.
    Autor viz TD 129, Ch 8/217.

    • dosažená cena: 8 000 CZK