250 | MILENCI V TRAMVAJI

    MENČÍK Václav (1926 Brno)

    Tužka na papíře, 31 x 25,5 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace 1959, signováno dole uprostřed VaMen 59.
    Malíř, žák E. Filly. Expresívně realistická tvorba s hlubokým humanistickým podtextem procházela obdobím experimentů s kubistickým tvaroslovím (Nevěsta), později vyústila do tvarového zjednodušení a poetické harmonie (Bílá postava). 80.léta znamenají návrat k vyostřené expresivitě výrazu, podnícené dílem F. Bacona.
    Autor viz TD 129, Ch 8/217.

    • dosažená cena: 6 000 CZK