• BEFTÜRMBUNG DER PRAGER STÄTTE (OBLÉHÁNÍ PRAHY)

182 | BEFTÜRMBUNG DER PRAGER STÄTTE (OBLÉHÁNÍ PRAHY)

MERIAN Matthäus (1593 Basilej - 1650 Schwalbach)

Mědirytina na papíře, 29 x 58 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace – 1648, značeno dole uprostřed M.Merian.
Ilustrace z knihy Theatrum Europaeum, Frankfurt nad Mohanem, 1648, podle kresby Karla Škréty.
Publikováno:
Ingo Nebehay, Robert Wagner, Bibliographie Altösterreichischer Ansichtenwerke Aus Fünf Jahrhundeten, , Band II, Graz - Austria, 1982, č. 404, svazek 6 č. 19.
Mědirytec a obchodník. Rytectví studoval u D. Meyera v Curychu. Činný ve Štrasburku a Basileji. Od roku 1626 vlastní umělecký orxbchod ve Frankfurtu. Jeho význám pro evropskou topografii tkví v jeho rytinách pohledů na města.
Autor viz TB 24/413, B 7/343.

  • zpět